SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
    REZULTATI PRETRAGE
 
Napredno pretraživanje
Službene novine broj 27. Godina XXXII. Srijeda, 26. lipnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    119. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije u školskoj godini 2024./2025. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 24. Godina XXXII. Srijeda, 5. lipnja 2024.
Općina VINODOLSKA
    17. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 23. Godina XXXII. Petak, 31. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    102.Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 19. Godina XXXII. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    82. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Grad NOVI VINODOLSKI
    53.Odluka o ispravci Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Službene novine broj 16. Godina XXXII. Utorak, 9. travnja 2024.
Grad NOVI VINODOLSKI
    32.Odluka o davanju u zakup javne površine
Službene novine broj 14. Godina XXXII. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    61.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica
    57.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk
Službene novine broj 47. Godina XXXI. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
Općina VINODOLSKA
    68.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
    57.Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vinodolske općine za 2024. godinu
    56.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
    55.Odluka o socijalnoj skrbi
Službene novine broj 43. Godina XXXI. Utorak, 5. prosinca 2023.
Grad NOVI VINODOLSKI
    75.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
    74.Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi
Službene novine broj 38. Godina XXXI. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    208. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra plaže ispred Thalassotherapie, Grad Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
    192.Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica
    189.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 35. Godina XXXI. Četvrtak, 5. listopada 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    177.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Crikvenici oznake k.č.br. 1255/4, zk.ul.br. 1377, k.o. Crikvenica (katastarske oznake k.č.br. dio 1/4, k.o. Crikvenica)
Općina VINODOLSKA
    45.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
    44.Odluka o ukidanju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Službene novine broj 27. Godina XXXI. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    142.Odluka o rasporedu sredstava za aktivnosti „Ulaganje i opremanje objekata“ za Thalassotherapiu Crikvenica – specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju
Službene novine broj 25. Godina XXXI. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
Općina VINODOLSKA
    36.Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2
    33.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
Službene novine broj 23. Godina XXXI. Petak, 23. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    109.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije u školskoj godini 2023./2024., u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
Službene novine broj 20. Godina XXXI. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    93.Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
    88.Odluka o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica
Službene novine broj 18. Godina XXXI. Petak, 19. svibnja 2023.
Grad NOVI VINODOLSKI
    49.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Službene novine broj 15. Godina XXXI. Četvrtak, 20. travnja 2023.
Općina MALINSKA - DUBAŠNICA
    15. Zaključak kojim se utvrđuje pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 14. Godina XXXI. Petak, 14. travnja 2023.
Općina MATULJI
    17. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2023. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 7. Godina XXXI. Utorak, 28. veljače 2023.
Grad NOVI VINODOLSKI
    25.Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu
    19.Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Porvedbenog urbanističkog planaPrisika
    18.Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Autobusni kolodvor – ulaz”
    17.Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Turist – Lopar – Crveni križ”
Službene novine broj 6. Godina XXXI. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    32.Odluka o namjeri davanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica
Službene novine broj 1. Godina XXXI. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
Grad NOVI VINODOLSKI
    5.Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Službene novine broj 48. Godina XXX. Petak, 30. prosinca 2022.
Općina VINODOLSKA
    74.Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu
Službene novine broj 47. Godina XXX. Srijeda, 28. prosinca 2022.
Općina VINODOLSKA
    70.Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vinodolske općine
    67.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2021. i 2022. godinu
Službene novine broj 44. Godina XXX. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
Općina VINODOLSKA
    59.Zaključak Urbroj: 2170-34-1-22-104
    45.Odluka o grobljima
    44. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 41. Godina XXX. Utorak, 6. prosinca 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    61. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 40. Godina XXX. Petak, 2. prosinca 2022.
Općina VINODOLSKA
    42.Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
Službene novine broj 38. Godina XXX. Utorak, 22. studenog 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    53. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 32. Godina XXX. Utorak, 18. listopada 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    51.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 31. Godina XXX. Četvrtak, 6. listopada 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    48.Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada NoviVinodolski
Službene novine broj 28. Godina XXX. Petak, 9. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    205. Odluka o promjeni i proširenju djelatnosti zdravstvene ustanove Thalassotherapia Crikvenica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 27. Godina XXX. Srijeda, 24. kolovoza 2022.
Općina LOPAR
    31.Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
    30.Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
Službene novine broj 25. Godina XXX. Petak, 12. kolovoza 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    202. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 21. Godina XXX. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
Općina VINODOLSKA
    27.Odluka o djelomičnom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa i obročnom plaćanju
Službene novine broj 19. Godina XXX. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    163.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konferderacije u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
Službene novine broj 16. Godina XXX. Utorak, 31. svibnja 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    28.Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)
    27.Rješenje o razrješenju i izboru člana Socijalnog vijeća
Službene novine broj 14. Godina XXX. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    120.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
Službene novine broj 12. Godina XXX. Petak, 22. travnja 2022.
Općina VRBNIK
    31.Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik
Službene novine broj 10. Godina XXX. Četvrtak, 7. travnja 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    15.Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)
Općina MATULJI
    16. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXX. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    89.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad
    73.Odluka i minimalnim financijskom standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2022. godini
Službene novine broj 7. Godina XXX. Utorak, 15. ožujka 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    14. Izvješće Grada Novi Vinodolski o provedbi Plana gospodarenja otpadom Rešublike Hrvatske za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
Općina VINODOLSKA
    10. Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
    8.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vinodolske općine
Službene novine broj 5. Godina XXX. Utorak, 22. veljače 2022.
Grad NOVI VINODOLSKI
    11.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Službene novine broj 35. Godina XXIX. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
Grad NOVI VINODOLSKI
    89. PROGRAM SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 31. Godina XXIX. Srijeda, 15. prosinca 2021.
Grad OPATIJA
    123. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
Općina VINODOLSKA
    85. Odluka o načinu pružanja javne usluge     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 30. Godina XXIX. Petak, 10. prosinca 2021.
Grad NOVI VINODOLSKI
    68. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 27. Godina XXIX. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    231.Odluka o Izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova opjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
Službene novine broj 26. Godina XXIX. Petak, 5. studenog 2021.
Općina VINODOLSKA
    69.Odluka Urbroj: 2107/03-02-21-34
Službene novine broj 23. Godina XXIX. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    193.Odluka o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2021. godini
    171. Odluka o rasporedu sredstava Thalassotherapiji Crikvenica Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 22. Godina XXIX. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    154.Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 'Thalassotherapie' Crikvenica
    146.Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
Općina VINODOLSKA
    64.Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2)
Službene novine broj 17. Godina XXIX. Petak, 16. srpnja 2021.
Grad NOVI VINODOLSKI
    50.Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski
    44.Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Marina'
    43.Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV
Službene novine broj 16. Godina XXIX. Petak, 9. srpnja 2021.
Općina VINODOLSKA
    45.Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina
Službene novine broj 15. Godina XXIX. Srijeda, 30. lipnja 2021.
Grad NOVI VINODOLSKI
    40.Zaključak Urbroj: 2107/02-04-21-1
    36.Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Općina VINODOLSKA
    44.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
    42.Odluka Urbroj: 2107/03-1-21-5
Službene novine broj 14. Godina XXIX. Petak, 18. lipnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    92.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2021./2022. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
Službene novine broj 11. Godina XXIX. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    75.Odluka o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Općina VINODOLSKA
    35. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada na području Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 10. Godina XXIX. Subota, 10. travnja 2021.
Općina VINODOLSKA
    25. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Vinodolska općina     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XXIX. Srijeda, 31. ožujka 2021.
Općina MATULJI
    45. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2021. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXIX. Petak, 26. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    58.Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica
    50.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
Grad NOVI VINODOLSKI
    19.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Općina VINODOLSKA
    22.Odluka Urbroj: 2107/03-02-21-336
    18.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
Službene novine broj 4. Godina XXIX. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvene ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 1. Godina XXIX. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
Općina VINODOLSKA
    2.Odluka Urbroj: 2107/-03/21-03-1678
Službene novine broj 45. Godina XXVIII. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    245.Odluka o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 41. Godina XXVIII. Petak, 18. prosinca 2020.
Općina VINODOLSKA
    56. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Vinodolska općina     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 40. Godina XXVIII. Petak, 4. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    185.Prijedlog odluke o Izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
Grad NOVI VINODOLSKI
    40. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 39. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    176.Odluka o osnivanju popisnih povjerenstava Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 37. Godina XXVIII. Petak, 6. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    172.Odluka o osnivanju Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 36. Godina XXVIII. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    160. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Thalasotherapiju Crikvenica u 2020. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 34. Godina XXVIII. Utorak, 13. listopada 2020.
Grad NOVI VINODOLSKI
    31.Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
Općina LOPAR
    37.Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar
Službene novine broj 33. Godina XXVIII. Petak, 2. listopada 2020.
Turistička zajednica TZ GRADA CRIKVENICE
    1.Statut Turističke zajednice Grada Crikvenice
Službene novine broj 32. Godina XXVIII. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    148.Odluka o odabiru projekta za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini
Službene novine broj 30. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
Općina VINODOLSKA
    38.Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
    37.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
    35.Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Službene novine broj 29. Godina XXVIII. Četvrtak, 27. kolovoza 2020.
Grad KRK
    56. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 24. Godina XXVIII. Petak, 17. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    118.Odluka o ll. Izmjeni Odluke o davanju koncesíje na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
Službene novine broj 23. Godina XXVIII. Petak, 10. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    114.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Thalassotherapie Crikvenica
Općina LOPAR
    12.Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
Službene novine broj 21. Godina XXVIII. Srijeda, 17. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    85.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2020./2021. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
Službene novine broj 18. Godina XXVIII. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    52.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
Službene novine broj 14. Godina XXVIII. Četvrtak, 30. travnja 2020.
Grad NOVI VINODOLSKI
    23.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    18.Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novi Vinodolski
Službene novine broj 2. Godina XXVIII. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    23.Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
    17.Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica na Odluku o proširenju djelatnosti hiperbarične medicine (baro medicine)
    15.Odluka o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Primorsko- goranske županije
    14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti za 2020. godinu zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Primorsko     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 1. Godina XXVIII. Utorak, 28. siječnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    5. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 34. Godina XXVII. Subota, 21. prosinca 2019.
Općina DOBRINJ
    81.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Dobrinj
Općina VINODOLSKA
    56. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 32. Godina XXVII. Petak, 13. prosinca 2019.
Grad OPATIJA
    98. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 31. Godina XXVII. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
Grad NOVI VINODOLSKI
    64. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 29. Godina XXVII. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    206.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
    202.Odluka o preraspodjeli sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
Službene novine broj 27. Godina XXVII. Četvrtak, 31. listopada 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    188.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
Službene novine broj 19. Godina XXVII. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    131.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na plaži Kaštel, Grad Crikvenica
    130.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesije na plaži Kačjak, Grad Crikvenica
    121.Odluka o produljenju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici
Službene novine broj 17. Godina XXVII. Petak, 5. srpnja 2019.
Grad NOVI VINODOLSKI
    48.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Službene novine broj 16. Godina XXVII. Srijeda, 19. lipnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    97.Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2019./2020. u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica, Crikvenica
Službene novine broj 12. Godina XXVII. Petak, 10. svibnja 2019.
Grad NOVI VINODOLSKI
    37.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Službene novine broj 11. Godina XXVII. Utorak, 30. travnja 2019.
Općina VINODOLSKA
    20.Odluka Urbroj: 2107-03/19-03-1-4-1583
    19.Odluka Urbroj: 2107-03/19-03-1-4-1582
Službene novine broj 10. Godina XXVII. Četvrtak, 18. travnja 2019.
Grad NOVI VINODOLSKI
    26.Odluka Urbroj: 2107/02-01-19-3
Općina VINODOLSKA
    18.Odluka Urbroj: 2107-03/19-01-4-176
Službene novine broj 8. Godina XXVII. Petak, 29. ožujka 2019.
Općina MATULJI
    24. Plan razvoja sustava Civilne zaštite Općine Matulji za 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
    17. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Matulji u 2018. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 4. Godina XXVII. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    19. Pročišćeni tekst odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
    14.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
    7.Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
    6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 2. Godina XXVII. Srijeda, 30. siječnja 2019.
Općina VINODOLSKA
    4.Odluka o izradi I. Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik (UPU 4) dopunama
Službene novine broj 46. Godina XXVI. Subota, 29. prosinca 2018.
Grad NOVI VINODOLSKI
    61. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika u Novom Vinodolskom     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 43. Godina XXVI. Petak, 21. prosinca 2018.
Grad OPATIJA
    88. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 39. Godina XXVI. Srijeda, 5. prosinca 2018.
Grad NOVI VINODOLSKI
    47.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
Službene novine broj 37. Godina XXVI. Utorak, 27. studenog 2018.
Općina VINODOLSKA
    49.Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Kamenolom - UPU 8
Službene novine broj 36. Godina XXVI. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    203. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini     Download odluke u PDF formatu
    197. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Grad NOVI VINODOLSKI
    45.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 32. Godina XXVI. Subota, 6. listopada 2018.
Grad NOVI VINODOLSKI
    42. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 29. Godina XXVI. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
Općina VINODOLSKA
    41. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevnog podrucˇja naselja Podgori (dio NA 1- 53)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 26. Godina XXVI. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
Grad RAB
    79.Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Raba
Službene novine broj 22. Godina XXVI. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    148.Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
    140.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
Službene novine broj 19. Godina XXVI. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    128.Odluka o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, grad Crikvenica
    92.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
Grad NOVI VINODOLSKI
    30. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 15. Godina XXVI. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    77. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
    76. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XXVI. Četvrtak, 5. travnja 2018.
Grad NOVI VINODOLSKI
    21.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXVI. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    52.Pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije
Općina VINODOLSKA
    23.Odluka o utvrđivanju kriterija i nčinu uspostavljanja suradnje između Općine Mestska čast Bratislava - Jarovce i Općine Vinodolska općina
    16.Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine
Službene novine broj 5. Godina XXVI. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    27.Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
    24.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
    16.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
    15.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
    13. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebnu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk     Download odluke u PDF formatu
    12.Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk
    8. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 40. Godina XXV. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
Općina VINODOLSKA
    78.Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom K14 (UPU 8)
Službene novine broj 39. Godina XXV. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    229.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
Grad NOVI VINODOLSKI
    65. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 34. Godina XXV. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    215.Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
Službene novine broj 33. Godina XXV. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    190.Odluka o proglašenju elementarne nepogode za Grad Crikvenicu
Službene novine broj 32. Godina XXV. Subota, 4. studenog 2017.
Grad NOVI VINODOLSKI
    45.Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Službene novine broj 31. Godina XXV. Četvrtak, 26. listopada 2017.
Općina VINODOLSKA
    57.Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
    55.Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o suradnji
Službene novine broj 26. Godina XXV. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    154.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Crikvenica
    149.Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 22. Godina XXV. Petak, 18. kolovoza 2017.
Općina VINODOLSKA
    38.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
Službene novine broj 20. Godina XXV. Petak, 28. srpnja 2017.
Općina MATULJI
    33. Prostorni plan uređenja Općine Matulji     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 18. Godina XXV. Subota, 15. srpnja 2017.
Grad NOVI VINODOLSKI
    35. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski     Download odluke u PDF formatu
    34.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
    33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 14. Godina XXV. Srijeda, 17. svibnja 2017.
Općina VINODOLSKA
    17. Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Vinodolske općine za 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    16.Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Vinodolske općine za 2016. godinu
Službene novine broj 13. Godina XXV. Četvrtak, 20. travnja 2017.
Grad NOVI VINODOLSKI
    17.Odluka o davanju koncesije na pomoskom dobru za posebnu upotrebu
Općina ČAVLE
    27. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle (pročišćeni tekst)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 12. Godina XXV. Subota, 15. travnja 2017.
Općina DOBRINJ
    38.Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja
    37.Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko- higijeničarska služba
Službene novine broj 9. Godina XXV. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    56.Odluka o imenovanju članova školskih odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Službene novine broj 8. Godina XXV. Subota, 25. ožujka 2017.
Općina DOBRINJ
    2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 7. Godina XXV. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    44.Odluka o davanju suglasnosti Dubravku Caru, vlasniku obrta Box na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Omorika u Crikvenici
    43.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
    42.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
    41.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
    40.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
Službene novine broj 5. Godina XXV. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    26. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini     Download odluke u PDF formatu
    14.Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
Službene novine broj 4. Godina XXV. Srijeda, 15. veljače 2017.
Grad NOVI VINODOLSKI
    3.Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad
    2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 2. Godina XXV. Petak, 27. siječnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    2.Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 37. Godina XXIV. Petak, 30. prosinca 2016.
Grad NOVI VINODOLSKI
    67.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    66.Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
Službene novine broj 36. Godina XXIV. Petak, 23. prosinca 2016.
Komunalno društvo EKO - MURVICA D.O.O.
    1. Cjenik usluga od 01.01.2017. godine.     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 34. Godina XXIV. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    218.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
    212.Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
Grad NOVI VINODOLSKI
    56.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
    48. Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu     Download odluke u PDF formatu
Općina VINODOLSKA
    46.Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Općinske uprave Općine Vinodolske općine
Službene novine broj 31. Godina XXIV. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
Općina VINODOLSKA
    34.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
Službene novine broj 30. Godina XXIV. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    202. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica- Šilo     Download odluke u PDF formatu
    192.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
    191.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
    190.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
Službene novine broj 28. Godina XXIV. Četvrtak, 3. studenog 2016.
Grad KASTAV
    48.Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva na temelju ugovora
Službene novine broj 25. Godina XXIV. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    161.Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/129 'Dubračina'
    149.Odluka o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Crikvenica 'Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska u Crikvenici'
    148.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
    147.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
    145. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110kV Crikvenica - Krk     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 21. Godina XXIV. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
Općina VINODOLSKA
    27.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolske
    23.Odluka o prihvatu darovne nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije u Vinodolskoj općini
Službene novine broj 18. Godina XXIV. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    121.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
    118.Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici, Grad Crikvenica
Službene novine broj 16. Godina XXIV. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
Općina ČAVLE
    37. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 15. Godina XXIV. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    87.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Službene novine broj 11. Godina XXIV. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    66. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo     Download odluke u PDF formatu
    54. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXIV. Četvrtak, 14. travnja 2016.
Općina OMIŠALJ
    22. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 7. Godina XXIV. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    35.Odluka o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
Općina VINODOLSKA
    2.Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Vinodolske općine
Službene novine broj 6. Godina XXIV. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
Grad NOVI VINODOLSKI
    8.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 41. Godina XXIII. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    209. Odluka o Izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Grad NOVI VINODOLSKI
    56. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski     Download odluke u PDF formatu
    55.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 40. Godina XXIII. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
Grad NOVI VINODOLSKI
    54.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog
    51. Program socijalne i zdravstvene skrbi javnih potreba za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 37. Godina XXIII. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    186.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred Hotel Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
Službene novine broj 34. Godina XXIII. Petak, 20. studenog 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    167.Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
Službene novine broj 32. Godina XXIII. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    157.Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021.godine za rekonstrukciju i nadogradnju objekta »H« medicinsko-reh
Službene novine broj 28. Godina XXIII. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    142.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
    141.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Službene novine broj 27. Godina XXIII. Subota, 12. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    119. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 25. Godina XXIII. Petak, 14. kolovoza 2015.
Grad NOVI VINODOLSKI
    27.Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski u 2014. godini
Službene novine broj 24. Godina XXIII. Petak, 31. srpnja 2015.
Općina VINODOLSKA
    37.Odluka o usvajanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina
Službene novine broj 23. Godina XXIII. Petak, 17. srpnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    115.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
Službene novine broj 21. Godina XXIII. Srijeda, 24. lipnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    92.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
    91.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
Službene novine broj 14. Godina XXIII. Srijeda, 29. travnja 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    60.Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 13. Godina XXIII. Petak, 24. travnja 2015.
Općina VINODOLSKA
    25. Odluka o donošenju Odluke o II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XXIII. Četvrtak, 26. ožujka 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    42.Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
Službene novine broj 5. Godina XXIII. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    20.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica
    17.Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
    15. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kablova položenih na dionicama uvala Vela Sršćica (Urinj) - Carovo (Kraljevica) i Crikvenica - Šilo     Download odluke u PDF formatu
    13.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Grad Crikvenica
Službene novine broj 42. Godina XXII. Utorak, 30. prosinca 2014.
Grad CRIKVENICA
    105. II. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
Grad NOVI VINODOLSKI
    75.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
Službene novine broj 41. Godina XXII. Srijeda, 24. prosinca 2014.
Grad CRIKVENICA
    104.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost
Grad NOVI VINODOLSKI
    61. Program socijalne i zdravstvene skrbi Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 39. Godina XXII. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
Grad CRIKVENICA
    103. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    102. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    101. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    100. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    99. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2015.godinu     Download odluke u PDF formatu
    98. Programa javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    97. Plan razvojnih programa 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    96.Odluka o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu
    95. Proračun Grada Crikvenice za 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
    94. Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice     Download odluke u PDF formatu
    93.Odluka o promjeni granice naselja Jadranovo, mjesnog odbora Jadranovo i Grada Crikvenice
    92.Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
    91.Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
    90.Odluka o podizanju Spomenika braniteljima na području Grada Crikvenice
    89.Odluka o Izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
    88.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici
    87.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24: Miramare (Crikvenica)
    86.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Crikvenica - Zoričići (G3)
    85.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
    84.Odluka o izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
    83. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice     Download odluke u PDF formatu
    82.Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Crikvenice
    81.Smjernice za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2014.-2015. godinu
    80.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2013. i 2014. godini
    79. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    77. I. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    76. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    75. I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    74. III. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    73.Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
    72. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 36. Godina XXII. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    191.Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja
Grad NOVI VINODOLSKI
    54.Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 35. Godina XXII. Ponedjeljak, 24. studenog 2014.
Trgovačko društvo MURVICA D.O.O. CRIKVENICA
    6.Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice
    5.Odluka o cijeni vodnih usluga
Službene novine broj 34. Godina XXII. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
Grad CRIKVENICA
    71.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Omorika (Dramalj-Crikvenica) - T15
    70.Odluka o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Službene novine broj 32. Godina XXII. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    175. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u Selcu, Grad Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
Grad CRIKVENICA
    69.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Crikvenica
Grad NOVI VINODOLSKI
    48.Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 28. Godina XXII. Petak, 26. rujna 2014.
Općina VINODOLSKA
    40.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine k.č. 10152 iz z.k. ul. br. 1044, K.O. Belgrad
    35.Odluka o socijalnoj skrbi na području Vinodolske općine
Službene novine broj 26. Godina XXII. Petak, 12. rujna 2014.
Grad CRIKVENICA
    68. Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za nadarene socijalno ugrožene učenike i studente     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 25. Godina XXII. Četvrtak, 4. rujna 2014.
Grad CRIKVENICA
    67.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    66. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    65. I. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    64. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    63. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    62.I. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
    61. II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    60.Odluka o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
    59. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    58.Odluka o postupku, kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Crikvenice
    57. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    56.Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Crikvenice
    55.Odluka o Izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
    54.Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj vodnih građevina sustava javne odvodnje
    53.Odluka o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
    52.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
    51.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
    50.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
Službene novine broj 24. Godina XXII. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
Grad CRIKVENICA
    49.IV. Aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice
Službene novine broj 23. Godina XXII. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    48.Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar
    47.Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Crikvenice
    46.Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
Službene novine broj 22. Godina XXII. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    139.Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
    120. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Thalassotherapiji Crikvenica za rekonstrukciju i nadogradnju objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 20. Godina XXII. Petak, 4. srpnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    45.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VII. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
    44.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića RADOST u Crikvenici
    43.Odluka o socijalnoj skrbi
    42.Odluka o Savjetu mladih Grada Crikvenice
Službene novine broj 19. Godina XXII. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    112.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici
    104.Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan u Selcu, Grad Crikvenica
    103.Odluka o davanju suglasnosti obrtu BOX na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika, Grad Crikvenica
    98.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
Službene novine broj 18. Godina XXII. Petak, 20. lipnja 2014.
Grad NOVI VINODOLSKI
    29.Odluka o donošenju II. izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
Službene novine broj 17. Godina XXII. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    94.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica
Grad CRIKVENICA
    41. I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    40. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s Projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    39.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
    38.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dupci (K6)
    37.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
    36. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 16. Godina XXII. Utorak, 10. lipnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    35.Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
    34.Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
Grad RAB
    38.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Raba
Službene novine broj 15. Godina XXII. Subota, 31. svibnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    33.Ispravak Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Crikvenice
    32.Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Crikvenicu za 2014. godinu
Službene novine broj 14. Godina XXII. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    82.Odluka o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja (pročišćeni tekst)
    72.Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 13. Godina XXII. Petak, 16. svibnja 2014.
Grad NOVI VINODOLSKI
    15.Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Službene novine broj 12. Godina XXII. Subota, 10. svibnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    31.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost
    30. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    29. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    28. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    27. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    26. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    25.Odluka o izboru osoe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice
    24.Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Crikvenice
Službene novine broj 10. Godina XXII. Četvrtak, 17. travnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    23.Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
Službene novine broj 8. Godina XXII. Petak, 28. ožujka 2014.
Grad CRIKVENICA
    22.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2013. godinu
Komunalno društvo GKTD MURVICA D.O.O.
    1.Izmjene i dopune općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice
Službene novine broj 6. Godina XXII. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
Grad CRIKVENICA
    21.Rješenje o imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise
    20.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za imenovanje ulica i trgova
    19.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
    18.Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
    17.Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise
    16.Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za šport i tehničku kulturu
    15.Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
    14.Rješenje o izboru i imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva
    13. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini     Download odluke u PDF formatu
    10.Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo
    9.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
    8.Poslovnik Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Općina MALINSKA - DUBAŠNICA
    18.Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica
Službene novine broj 5. Godina XXII. Petak, 7. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    44. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2012. godine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 4. Godina XXII. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    27.Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica
    26.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica
    24.Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
    12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2014. godini     Download odluke u PDF formatu
Grad CRIKVENICA
    7.II. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima dodjele stipendija za školovanje sportskih trenera Grada Crikvenice
    6.I. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima dodjele sportskih stipendija i jednokratnih naknada za darovite sportaše Grada Crikvenice
    5.Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
    4.Izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata o radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
Službene novine broj 3. Godina XXII. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
Grad CRIKVENICA
    3.Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Službene novine broj 2. Godina XXII. Petak, 31. siječnja 2014.
Grad CRIKVENICA
    2.III. Aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice
    1. Plan prijma u službu za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 1. Godina XXII. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
Komunalno društvo GKTD MURVICA D.O.O.
    1. Cjenik usluga od 1. 1. 2014. godine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 49. Godina XXI. Petak, 20. prosinca 2013.
Grad CRIKVENICA
    121.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
    120.Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Crikvenice
    119.Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
    118.Odluka o statusnim promjenama i usklađivanju djelatnosti KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i KTD Ivanj d.o.o.
    117. II. Izmjena Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD 'Murvica' d.o.o. Crikvenica     Download odluke u PDF formatu
    116.Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
    115.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Gradske knjižnice Crikvenica
    114.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VI. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
    113.Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VIII. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
    112.Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Gradska knjižnica Crikvenica
    111.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice
    110.Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice
    109.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
    108. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    107.II. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu
    106. II. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    105. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    104. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    103. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    102.Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
    101. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
Općina DOBRINJ
    77.Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Službene novine broj 47. Godina XXI. Utorak, 17. prosinca 2013.
Grad MALI LOŠINJ
    116. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    110. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 46. Godina XXI. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
Grad KRALJEVICA
    77.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice u 2013. godini
Službene novine broj 45. Godina XXI. Subota, 14. prosinca 2013.
Grad CRIKVENICA
    100.Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Crikvenica
Službene novine broj 43. Godina XXI. Petak, 6. prosinca 2013.
Grad CRIKVENICA
    99.Zaključak Ur. broj: 2107/01-04/01-13-2
    98.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    97. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    96.Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
    95.Program utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
    94.Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
    93. Program javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu     Download odluke u PDF formatu
    92. Plan razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    91.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
    90. Proračun Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu     Download odluke u PDF formatu
    89.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice
    88.Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice
    87.Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabranih s liste grupe birača
    86.Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar
    85.Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2014.
    84.Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Crikvenica
    83. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 42. Godina XXI. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    189.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
    188.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
    187.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
Općina VINODOLSKA
    70.Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće
Službene novine broj 41. Godina XXI. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
Grad CRIKVENICA
    82.Statut Grada Crikvenice
Službene novine broj 39. Godina XXI. Četvrtak, 31. listopada 2013.
Grad KRALJEVICA
    49.Odluka o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)
Službene novine broj 36. Godina XXI. Petak, 11. listopada 2013.
Grad CRIKVENICA
    81.Odluka o izmjeni Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge
Službene novine broj 35. Godina XXI. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
Grad CRIKVENICA
    80.Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
    79.Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
    78.Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
    77.Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
    76.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice
    75.Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata
    74.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Crikvenice
    73. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 32. Godina XXI. Petak, 13. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    168. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 31. Godina XXI. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    120.Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Crikvenica
    114.Odluka o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 30. Godina XXI. Petak, 6. rujna 2013.
Grad CRIKVENICA
    72.Odluka o stjecanju dionica društva JADRAN d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica pretvaranjem potraživanja u udjele u kapitalu trgovačkog društva i otpisu dijela potraživanja
Općina VINODOLSKA
    65.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
Službene novine broj 29. Godina XXI. Subota, 17. kolovoza 2013.
Grad RAB
    38.Odluka o imenovanju socijalnog vijeća Grada Raba
Službene novine broj 28. Godina XXI. Petak, 16. kolovoza 2013.
Grad CRIKVENICA
    71.Odluka o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice
Općina ČAVLE
    40.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle za 2012. godinu
Službene novine broj 27. Godina XXI. Petak, 26. srpnja 2013.
Grad CRIKVENICA
    70.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog savjeta za gradski list »Crikvenički vjesnik«
    69.Rješenje o izboru Komisije za dodjelu priznanja
    68.Rješenje o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova
    67.Rješenje o izboru Komisije za predstavke i pritužbe
    66.Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun
    65.Rješenje o izboru Odbora za kulturu
    64.Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise
    63.Rješenje o izboru Odbora za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju
    62.Rješenje o izboru Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež
    61.Rješenje o izboru Odbora za šport i tehničku kulturu
    60.Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
    59.Rješenje o izboru Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
    58.Rješenje o izboru članova Mandatne komisije
    57.Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
    56.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
    55.Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
    54.Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
    53.Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2013. godini
    52.Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena trgovačkog društva GKTD »Murvica« d.o.o.
    51.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
    50.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekoracije i iluminacije na području Grada Crikvenice
    49.Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
Grad NOVI VINODOLSKI
    54.Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog
Službene novine broj 25. Godina XXI. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    107.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
    106.Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica
    103.Odluka o davanju suglasnosti Dragutinu Šnajdaru vlasniku obrta za ugostiteljstvo i trgovinu Mareta na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Rokan, Grad Crikvenica
    102.Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel, Grad Crikvenica
    101.Odluka o davanju suglasnosti Dubravku Caru vlasniku obrta za ugostiteljstvo i trgovinu BOX na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
    99.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju ugostiteljskog objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica
    81.Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
Općina OMIŠALJ
    31.Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje 2013.-2021. godine
Službene novine broj 24. Godina XXI. Petak, 28. lipnja 2013.
Grad CRIKVENICA
    48. Opći uvjeti o javnim parkiralištima     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 22. Godina XXI. Srijeda, 5. lipnja 2013.
Komunalno društvo GKTD MURVICA D.O.O.
    2. Cjenik usluga     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 21. Godina XXI. Srijeda, 15. svibnja 2013.
Grad CRIKVENICA
    47.Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
Grad NOVI VINODOLSKI
    37.Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
Komunalno društvo GKTD MURVICA D.O.O.
    1.Odluka o načinu plaćanja komunalne usluge
Službene novine broj 20. Godina XXI. Utorak, 30. travnja 2013.
Grad CRIKVENICA
    46.Izvješće o realizaciji Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr