SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometuNarodne novine« broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/ 13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj dana 24. studenog 2016. godine donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju županijske linije u
javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom
prometu na relaciji Crikvenica-Šilo

I.

U Odluci o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica-ŠiloSlužbene novine« broj 11/16), u točki I., u stavku 2. riječi »155.388,80 kuna« zamjenjuju riječima »213.659,60 kuna s PDV-om«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Županijska linija utvrđuje se kao brodska linija, a obavlja se odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, na relaciji i učestalosti prijevoza, kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

»

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-45

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=993&mjesto=00001&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr