SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 27. Subota, 12. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15 i 38/15), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07 i 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici održanoj 21. svibnja 2015. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
lučkog područja u lukama otvorenim za javni
promet županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., 14/13, 3/14, 26/14 i 42/14), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Lučko područje utvrđuje se za sljedeće luke:

Luke županijskog značaja:

1.luka Bakar

2.luka Baška

3.luka Cres

4.luka Crikvenica

5.luka Kostrena

6.luka Kraljevica

7.luka Krk

8.luka Lopar

9.luka Lovran

10.luka Mali Lošinj

11.luka Malinska

12.luka Martinšćica

13.luka Merag

14.luka Mišnjak

15.luka Mošćenička Draga

16.luka Mrtvaška

17.luka Novi Vinodolski

18.luka Omišalj

19.luka Opatija

20.luka Porozina

21.luka Punat

22.luka Rab

23.luka Supetarska Draga-Vardaškolj

24.luka Surbova-Baška

25.luka Šilo

26.luka Valbiska

27.luka Vrbnik

Luke lokalnog značaja:

1.luka Bakarac

2.luka Baldarka

3.luka Banjol (Rab)

4.luka Barbat (Rab)

5.luka Beli

6.luka Bršćanovica (Dramalj)

7.luka Carevo (Kraljevica)

8.luka Čikat

9.luka Črišnjeva

10.luka Črni mul (Crikvenica)

11.luka Ćunski - Artatore (Mali Lošinj)

12.luka Dumboka (Šmrika)

13.luka Dunat

14.luka Glavotok

15.luka Goli otok - Melna

16.luka Goli otok - Tetina

17.luka Grci (Rab)

18.luka Ika

19.luka Ilovik

20.luka Jadranovo

21.luka Jadrišćica

22.luka Janići (Rab)

23.luka Klenovica

24.luka Klimno

25.luka Maračol (Unije)

26.luka Medveja

27.luka Muroskva (Novi Vinodolski)

28.luka Nerezine

29.luka Njivice

30.luka Osor

31.luka Osor - Bijar (Mali Lošinj)

32.luka Padova II (Rab)

33.luka Palit (Rab)

34.luka Podvorska (Crikvenica)

35.luka Porat (Malinska)

36.luka Porto Teplo

37.luka Povile (Novi Vinodolski)

38.luka Pudarica

39.luka Punta Križa - Ul (Mali Lošinj)

40.luka Rapoća - Ufratar (Mali Lošinj)

41.luka Rova (Malinska)

42.luka Rovenska

43.luka Selce

44.luka Slana (Selce)

45.luka Smokvica Krmpotska (Novi Vinodolski)

46.luka Srakane Vele

47.luka Stara Baška

48.luka Susak

49.luka Sv. Fuska

50.luka Sv. Grgur

51.luka Sv. Jakov - Studenac (Mali Lošinj)

52.luka Sv. Martin

53.luka Trnova (Kraljevica)

54.luka Unije

55.luka Valun

56.luka Vantačići (Malinska)

57.luka Vela Jana

58.luka Veli Lošinj

59.luka Volosko

60.luka Voz

61.luka Zela - Koromačna (Belej).«

Članak 2.

Ispred članka 3. naslov »I. Luke županijskog značaja« briše se.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Lučko područje luke Mali Lošinj sastoji se od: luke Mali Lošinj i Velopin.

-Lučko područje luke Mali Lošinji Velopinna dijelu k.o. Mali Lošinj-grad čini poligon točaka od 1 do 63 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-64

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=947&mjesto=00001&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr