SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

203.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini (»Narodne novine« broj 07/18 i 95/18 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 07/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst ) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 15. sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju
zdravstvene djelatnosti u 2018. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini (»Službene novine« broj 5/18), u točki II. brojka »21.073.031,00« zamjenjuje se brojkom »21.125.963,00«, a brojka »1.958.333,00« zamjenuje se brojkom »1.905.401,00«.

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Sredstva za otplate kredita iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.905.401,00 kuna ili 8,27% ukupnih sredstava raspoređuju se Thalassotherapiji Crikvenica za otplatu kredita kod Erste banke za objekt »H« temeljem Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini i Odluke o davanju suglasnosti Thalassotheapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021.godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapije Crikvenica (»Službene novine« broj 32/15).

III.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-40

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1081&mjesto=00001&odluka=203
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr