SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

101.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj prostojbi (Narodne novine 152/08, 59/09. i 97/13.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 34/09 - ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada
Crikvenice za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe u planiranom iznosu od 1.858.500,00 kuna utrošiti za sljedeće namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 400-06/14-01/13

UR.BROJ: 2107/01-05/01-14-11

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr