SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

29.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 7. svibnja 2014. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I. Godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice u prosincu 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12). Uz I. izmjene i dopune Proračuna zamijenjen je novim Programom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13). Navedeni Program izmijenjen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice u prosincu 2013. godine uz II. izmjene i dopune Proračuna te objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 49/13.

II. Prihodi i rashodi Programa u 2013. godine planirani su u visini od 12.889.710,00 kuna.

Po osnovi komunalne naknade planiran je prihod od 12.583.135,00 kuna i 306.575,00 ostalih proračunskih prihoda.

Program je realiziran u visini od 12.265.813,15 kuna.

Realiziran je prihod komunalne naknade u visini od 12.669.751,85 kuna što znači da je preostalo neutrošeno 403.938,70 kuna koji višak će se namjenski utrošiti u 2014. godini.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/13-01/151

Ur. broj: 2107/01-06/3-14-4

Crikvenica, 7. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=10003&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr