SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 29. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kablova
položenih na dionicama Uvala Vela Sršćica (Urinj)
- Carovo (Kraljevica) i Crikvenica - Šilo

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Hrvatski telekom d.d., 10110 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 81793146560 (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za korištenje postavljenih svjetlovodnih kablova na dionicama Uvala Vela Sršćica (Urinj) - Carovo (Kraljevica) i Crikvenica - Šilo koji su postavljeni temeljem Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/02-01/387, URBROJ: 2170-77-01-00-02-03/JB od 26. lipnja 2002. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je održavanje i gospodarsko korištenje postavljenih svjetlovodnih kablova, i to kablova na dionicama Uvala Vela Sršćica (Urinj) - Carovo (Kraljevica) dužine 900 m i Crikvenica - Šilo dužine 2800 m.

Lomne točke koje označavaju dionice svjetlovodnih kablova iskazane su u Gauss - Kruegerovom i pomorskom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Klasa: 021-04/15-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-15-36

Rijeka, 26. veljače 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr