SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

63.

Na temelju članka 1. stavak 1. i članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 13. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice
za 2014. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice iz članka 3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.43/13.) mijenja se na način kako je to prikazano Planom raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovih I. Izmjena programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Članak 2.

Ove I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur.broj.: 2107/01-04/01-14-4

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr