SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

12.

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (»Narodne novine« br. 7/14) točke XIX. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09.,34/09.-ispr, 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 13. ožujka 2014. g., donijelo je

PLAN RASHODA
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se škole na koje se odnose ulaganja, vrsta i opseg ulaganja, ukupno planirani iznos potreban za realizaciju ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do kraja projekta, te planirani iznos za 2014. godinu, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola na području Grada Crikvenice u 2014. godini i to za: Osnovnu školu Vladimira Nazora (u daljnjem tekstu: OŠ V.Nazora) sa područnim školama u Dramlju i Jadranovu i Osnovnu školu Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: OŠ Z.Cara) sa područnom školom u Selcu.

Članak 2.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se ulaganja u kapitalne projekte osnovnih škola koji će se realizirati tijekom 2014. godine, a odnose se na rekonstrukciju (adaptaciju i sanaciju) i opremanje postojećih građevina i na nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Ova ulaganja prikazuju se, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, u skupini 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i u skupini 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola Grada Crikvenice za 2014. godinu, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovno školstva u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH), iznose 285.687 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka koristit će se prema slijedećem Planu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/14-01/13

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-14

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr