SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine“ broj 40/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 18/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2021. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava Thalassotherapiji Crikvenica Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini

Članak 1.

Zbog otežanog poslovanja i ostvarivanja vlastitih prihoda uslijed pandemije COVID-19, raspoređuju se sredstva Thalassotherapiji Crikvenica Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Primorsko goranske županije iznosu od 2.000.000,00 kuna za obavljanje redovne djelatnosti u 2021. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, razdjel 04 Upravni odjel za zdravstvo, Glava 4-2 Županijske ustanove zdravstva, Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge, A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor sa Thalassotherapijom Crikvenica Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Primorsko – goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/21-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-19

Rijeka, 29. rujna 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=00001&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr