SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

13.

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14.) točke XVIII. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09-ispr, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj 13. ožujka2014.g., donijelo je

PLAN RASHODA
za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja osnovnog školstva
Grada Crikvenice za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom specificiraju se namjene i iznosi sredstava za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Crikvenice u 2014. godini za: Osnovnu školu Vladimira Nazora (u daljnjem tekstu: OŠ V.Nazora) sa područnim školama u Dramlju i Jadranovu i Osnovnu školu Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: OŠ Z.Cara) sa područnom školom u Selcu.

Članak 2.

Pod tekućim i investicijskim održavanjem osnovnih škola podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme, te zamjena postojeće opreme novom, koja će se vršiti u 2014. godini.

Ovi rashodi, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola Grada Crikvenice za 2014. godinu, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini, iznose 121.165 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka planiraju se i troše po školama, namjenama i iznosima u 2014. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/14-01/13

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-15

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr