SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

90.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 27. studenog 2013. godine donijelo je:

PRORAČUN GRADA CRIKVENICE
ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 Članak 5.

Ova odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/13-01/207

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-5

Crikvenica, 27. studeni 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Proračun Grada Crikvenice za 2014. godin  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr