SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

61.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 03. rujna 2014. godine donosi

II IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2015. I 2016. GODINU

Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/13. i 17/14.) točka 1. mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Točka 2.

Ova II. Izmjena Plana razvojnih programa za 2014. s projekcijom za 2015. i 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/14-01/06

Ur. broj: 2107/01-05/01-14-6

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr