SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

101.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/12 i 17/13) članak 1. mijenja se i glasi:

»II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

- prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja

- prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna

- prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji«

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/12 i 17/13) članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12 i 17/13) članak 3. mijenja se i glasi:

»U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12 i 17/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

II. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/13-01/29

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr