SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

106.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), članka 8. Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06 i 50/10) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12 i 17/13) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 189.995,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 611-01/12-01/02

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

II. Izmjene Programa   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr