SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

100.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99., 151/03., 157/ 03., 87/09., 88/10. 6/11., 25/12. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014.godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđuju sredstva spomeničke rente u 2015. godini za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Crikvenice, građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro rješenjima Ministarstva kulture ili odlukama Gradskog vijeća, objavljenih u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 2.

Svrha Programa utroška prihodovanih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno- povijesnih cjelina, zaštitni i istraživački radovi na zaštićenim cjelinama te konzervatorsko-restauratorski radovi.

TABLICA 2.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Crikvenice te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture Grada Crikvenice.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 115.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 612-01/14-01/21

URBROJ: 2107/01-04/01-14-3

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr