SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

105.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13), članka 8. Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06 i 50/10) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente u 2014. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13 i 25/14) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 93.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova II. Izmjena programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-9

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=10003&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr