SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

102.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/ 13 i 153/13 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09 i 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture i to u sljedećim programima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

C. PRELAZNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/14-01/535

Ur. broj: 2107/01-06/03-14-1

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr