SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. rujna 2014. godine donijelo je:

II. IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2014. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13. i 17/14.) članak 1. mijenja se i glasi:

»II izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

-prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja

-prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji«

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016 godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13. i 17/14.) članak 2. mijenja se i glasi:«

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

II. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/14-01/06

Ur.broj: 2107/01-05/01-14-5

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr