SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 20. stavka 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/ 07, 47/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja
u lukama otvorenim za javni promet
županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., 14/13, 3/14, 26/14, 42/14 i KLASA: 021-04/15-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/ 5-15-63 od 21. svibnja 2015.), članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Lučko područje luke Crikvenica na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 20 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-54

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr