SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 12. Subota, 10. svibnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

30.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 7. svibnja 2014. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 20. prosinca 2013. godine zamijenjen novim Programom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/13).

II. Prihodi i rashodi za realizaciju programa planirani su Proračunom Grada Crikvenice za 2013. godinu u visini od 22.144.074,06 kuna.

Po osnovi komunalnog doprinosa planiran je prihod od 7.500.000,00 kuna u tekućoj godini, preneseni prihod iz ranijih godina od 8.918.479,06 kuna te ostali prihodi Proračuna u visini od 5.725.595,00 kuna.

Rashodi su realizirani u visini od 21.035.019,78 kuna.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/14-01/150

Ur. broj: 2107/01-06/3-14-4

Crikvenica, 7. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=889&mjesto=10003&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr