SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
    REZULTATI PRETRAGE
 
Napredno pretraživanje
Službene novine broj 44. Godina XXXI. Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.
Komunalno društvo KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA
    2.Opći uvjeti isporuke vodnih usluga
Službene novine broj 20. Godina XXXI. Ponedjeljak, 5. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    93.Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 15. Godina XXXI. Četvrtak, 20. travnja 2023.
Općina MALINSKA - DUBAŠNICA
    15. Zaključak kojim se utvrđuje pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 46. Godina XXX. Petak, 23. prosinca 2022.
Komunalno društvo KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA
    2.Odluka o cijeni vodnih usluga
Službene novine broj 7. Godina XXX. Utorak, 15. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    62.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Klana, Klana
Službene novine broj 27. Godina XXIX. Petak, 12. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    221.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 22. Godina XXIX. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    137.Odluka o Izmjeni odluke o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 20. Godina XXIX. Utorak, 31. kolovoza 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    134.Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 11. Godina XXIX. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    74.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Službene novine broj 45. Godina XXVIII. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    245.Odluka o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 39. Godina XXVIII. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    176.Odluka o osnivanju popisnih povjerenstava Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 26. Godina XXVIII. Petak, 31. srpnja 2020.
Općina BAŠKA
    45. Zaključak o PPUO Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 13. Godina XXVIII. Subota, 25. travnja 2020.
Općina BAŠKA
    16. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 10. Godina XXVII. Četvrtak, 18. travnja 2019.
Komunalno društvo KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA
    1.Odluka o cijeni vodnih usluga
Službene novine broj 4. Godina XXVII. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    19. Pročišćeni tekst odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 36. Godina XXVI. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    197. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 33. Godina XXVI. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    179.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Klana, Klana
Službene novine broj 28. Godina XXVI. Utorak, 11. rujna 2018.
Općina MATULJI
    30.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt »Rekonstrukcija Vatrogasnog doma DVD Klana« unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa rurralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Službene novine broj 19. Godina XXVI. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    119.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/127 - »KASTAV«
    113.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/121 - »KLANA«
    90.Odluka o prihvaćanju novog Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 18. Godina XXVI. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
Općina BAŠKA
    26. Zaključak teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenje Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XXVI. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    52.Pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije
Grad KASTAV
    22. Godišnje izvješće Grada Kastav za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 6. Godina XXVI. Petak, 9. ožujka 2018.
Općina BAŠKA
    11.Zaključak Odredbi za provedbu UPU-2 Baška- Zarok (N1-2)
    10. Zaključak Odredbi za provedbu UPU-1 Baška (N1-1)     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 20. Godina XXV. Petak, 28. srpnja 2017.
Općina MATULJI
    33. Prostorni plan uređenja Općine Matulji     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XXV. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    55.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko- goranska županija
Službene novine broj 2. Godina XXV. Petak, 27. siječnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    2.Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije
Općina BAŠKA
    2. Zaključak PPU Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 34. Godina XXIV. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    207.Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 28. Godina XXIV. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    174.Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole 'Klana', Klana
Službene novine broj 37. Godina XXIII. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    176.Odluka o izboru članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 35. Godina XXIII. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
Grad MALI LOŠINJ
    80.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Nerezine (UPU 15)
Službene novine broj 39. Godina XXII. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    204.Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 38. Godina XXII. Petak, 12. prosinca 2014.
Općina JELENJE
    23. Proračun Općine Jelenje za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 32. Godina XXII. Petak, 31. listopada 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    178.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 5. Godina XXII. Petak, 7. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    44. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2012. godine     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 52. Godina XXI. Utorak, 24. prosinca 2013.
Općina KLANA
    62.Zaključak Ur. Broj: 2170-06-13-01-01
    61.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2014. godinu
    60. Plan razvojnih programa Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine     Download odluke u PDF formatu
    59. Proračun i Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine     Download odluke u PDF formatu
    58.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana
    57.Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Klana
    56.Odluka o prodaji nekretnine
    55.I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu
    54. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 43. Godina XXI. Petak, 6. prosinca 2013.
Općina MATULJI
    54.Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Službene novine broj 42. Godina XXI. Petak, 29. studenog 2013.
Općina KLANA
    53.Urbanistički plan uređenja UPU - 6: K5 - poslovna zona »Klana - pilana«
    52. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine     Download odluke u PDF formatu
    51.Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Klana
    50.Odluka o Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Klana
    49.Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Breza
    48.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
    47.Odluka o naknadama općinskog načelnika, općinskog zamjenika, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana
    46.Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Klana
    45.Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«
    44.Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013. godini
    43.Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana
    42.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za socijalna i zdravstvena pitanja
    41.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za grobljanska pitanja
    40.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
    39.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
    38.Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
    37. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 37. Godina XXI. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
Općina MATULJI
    53.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija
Službene novine broj 32. Godina XXI. Petak, 13. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    168. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 30. Godina XXI. Petak, 6. rujna 2013.
Općina KLANA
    36.Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Marijani Mrvčić
    35.Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Ivici Baraku
    34.Odluka o dodjeli nagrade Općine Klana Antonu Simčiću
    33.Odluka o dodjeli nagrade učeniku generacije OŠ Klana Janu Gržinčiću
    32.Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana Andrei Knežević
    31.Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana
    30.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana
Službene novine broj 25. Godina XXI. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    81.Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst)
Općina KLANA
    29.Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
    28.Plan Motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
    27.Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
Službene novine broj 24. Godina XXI. Petak, 28. lipnja 2013.
Općina KLANA
    26.Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje
    25.Odluka o izboru članova Mandatne komisije
    24.Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
    23.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
Službene novine broj 20. Godina XXI. Utorak, 30. travnja 2013.
Općina KLANA
    22.Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2013. godinu
    21.Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-6: K5 - Poslovna zona - Klana »Pilana«
Službene novine broj 18. Godina XXI. Srijeda, 17. travnja 2013.
Općina KLANA
    20.Statut Općine Klana
    19.Odluka o usvajanju Programa razvoja Radne zone K1 Klana
    18.Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
    17.Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
    16.Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Službene novine broj 15. Godina XXI. Petak, 5. travnja 2013.
Općina VIŠKOVO
    21.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 13. Godina XXI. Subota, 30. ožujka 2013.
Općina KLANA
    15.Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Klana
    14.Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Klana
    13.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
    12.Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
    11.Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
    10. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2012. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XXI. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    34.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Službene novine broj 7. Godina XXI. Srijeda, 6. ožujka 2013.
Grad KASTAV
    10.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Grad KRALJEVICA
    10.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 6. Godina XXI. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
Općina ČAVLE
    4.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 5. Godina XXI. Subota, 16. veljače 2013.
Općina KLANA
    9.Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
Službene novine broj 4. Godina XXI. Četvrtak, 7. veljače 2013.
Grad BAKAR
    5.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 3. Godina XXI. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
Općina KLANA
    8.Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
    7.Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Klana
    6.Odluka o prihvaćanju prijedloga Statuta Lokalne akcijske grupe za područje Grada Opatije, Grada Kastva, Općine Matulji, Općine Viškovo i Općine Klana
    5.Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe za područje Grada Opatije, Grada Kastva, Općine Matulji, Općine Viškovo i Općine Klana
    4.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2:I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«
    3.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu
    2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    1.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Općina KOSTRENA
    5.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 57. Godina XX. Petak, 28. prosinca 2012.
Općina KLANA
    48.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2013. godinu
    47. Projekcija Proračuna Općine Klana za 2014.- 2015. godinu     Download odluke u PDF formatu
    46. Proračun Općine Klana za 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
    45.Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
    44.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Klana
    43.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Općine Klana na period od četiri godine
    42.I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
    41..I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
Službene novine broj 54. Godina XX. Petak, 21. prosinca 2012.
Grad RIJEKA
    167.Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
Službene novine broj 51. Godina XX. Subota, 15. prosinca 2012.
Grad KASTAV
    56.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu
Službene novine broj 45. Godina XX. Petak, 16. studenog 2012.
Općina KLANA
    40.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-5: K4 - Poslovna zona »Kunfin«
    39.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
    38.Odluka o raspodjeli rezultata
    37.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 6 Klana - pilana
    36.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - zimska služba na području Općine Klana
    35.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klana
    34.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
    33. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2012. godinu     Download odluke u PDF formatu
    32. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Klana za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2012.     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 40. Godina XX. Petak, 12. listopada 2012.
Općina VIŠKOVO
    39.Odluka o Detaljnom planu uređenja Ferenčić / DPU - 24/
Službene novine broj 38. Godina XX. Ponedjeljak, 1. listopada 2012.
Ured državne uprave URED DRŽAVNE UPRAVE PGŽ
    1.Obustavlja se od primjene Odluka Općinskog vijeća Općine Klana, Klasa: 021-01/12-01/36, Ur.broj: 2170-06-12-01-01 od 12. rujna 2012. godine
Službene novine broj 35. Godina XX. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    105.Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
    91.Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu
Službene novine broj 34. Godina XX. Petak, 7. rujna 2012.
Općina BAŠKA
    28.Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška
Općina KLANA
    31.Odluka o visini naknada za grobna mjesta groblja u Klani i Brezi
Službene novine broj 32. Godina XX. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
Općina KLANA
    30.Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2012. godini
    29.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
    28.Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana
    27.Nagrada Općine Klana
    26.Nagrada Općine Klana
    25.Nagrada Općine Klana
    24. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
    23. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
    22. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 31. Godina XX. Petak, 10. kolovoza 2012.
Općina ČAVLE
    28.Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 30. Godina XX. Petak, 3. kolovoza 2012.
Grad CRIKVENICA
    37.Odluka o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice
Službene novine broj 27. Godina XX. Petak, 13. srpnja 2012.
Općina KLANA
    21.Zaključak o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
    20.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
    19.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
    18.Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana
    17. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika     Download odluke u PDF formatu
    16.Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Klana za razdoblje od 2011. do 2018. godine
    15. Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 24. Godina XX. Utorak, 26. lipnja 2012.
Općina BAŠKA
    11.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - 2 - Baška - Zarok (N1-2)
    10.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1)
Službene novine broj 23. Godina XX. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
Općina KLANA
    14.Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-2: I1 - Proizvodna zona - Asfaltna baza Marišćina
Službene novine broj 21. Godina XX. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
Grad RIJEKA
    69.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 20. Godina XX. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    62. Zaključak Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-17     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 19. Godina XX. Petak, 25. svibnja 2012.
Općina KLANA
    13. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
    12.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Klana
Službene novine broj 18. Godina XX. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
Općina KLANA
    11.Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana
    10.Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Klana
    9.Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana
    8.Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica
Službene novine broj 14. Godina XX. Četvrtak, 26. travnja 2012.
Općina KLANA
    7.Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-5: K4 - Poslovna zona »Kunfin«
Službene novine broj 11. Godina XX. Petak, 6. travnja 2012.
Općina BAŠKA
    4. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 9. Godina XX. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
Općina KLANA
    6.Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana
    5.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
    4.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Klana
    3.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana
    2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«     Download odluke u PDF formatu
    1.Odluka o groblju
Službene novine broj 51. Godina XIX. Srijeda, 28. prosinca 2011.
Općina KLANA
    65.Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
    64.Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2012. godinu
    63.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
    62.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
    61.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2012. godinu
    60. Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2013.-2014.     Download odluke u PDF formatu
    59. Proračun Općine Klana za 2012. godinu     Download odluke u PDF formatu
    58.Odluka o donošenju i usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Klana
    57.Odluka o donošenju i usvajanju Plana civilne zaštite Općine Klana
    56.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
    55.I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
    54.I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
    53.Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2011. godinu
    52.Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
    51. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 49. Godina XIX. Subota, 24. prosinca 2011.
Grad CRIKVENICA
    70.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
    69.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Službene novine broj 47. Godina XIX. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
Grad KASTAV
    52.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu
Službene novine broj 45. Godina XIX. Utorak, 20. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    179.Odluka o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova korisnicima koji se griju na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini
Službene novine broj 39. Godina XIX. Petak, 25. studenog 2011.
Općina KLANA
    50.Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
    49.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana temeljem Ugovora
Službene novine broj 35. Godina XIX. Četvrtak, 27. listopada 2011.
Općina KLANA
    48.Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
    47.Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
    46.Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
    45.Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
    44.Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.
    43.Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana u 2010. godini
    42. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2011.     Download odluke u PDF formatu
    41.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 7 - Škalnica
    40.Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Pod klanac
Službene novine broj 32. Godina XIX. Četvrtak, 6. listopada 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    131. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. i 2010. godini     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 26. Godina XIX. Utorak, 16. kolovoza 2011.
Općina KLANA
    39.Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
    38.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
    37.Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
    36.Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
    35.Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
    34.Odluka o raspodjeli rezultata
    33.Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2011. godini
    32.Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
    31.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
    30.Izmjene i dopune Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana
    29.Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana
    28.Priznanje Općine Klana Drvnoj industriji Klana
    27.Priznanje Općine Klana Nogometnom klubu Klana
    26.Priznanje Općine Klana Hrvatskom lovačkom društvu Zec Klana
    25.Nagrada Općine Klana Ivanu Šustaru
    24.Nagrada Općine Klana Zoranu Majkiću
    23.Nagrada Općine Klana Josipu Baraku
    22.Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
Službene novine broj 21. Godina XIX. Petak, 15. srpnja 2011.
Grad KASTAV
    21.Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva
Službene novine broj 20. Godina XIX. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    86. Zaključak - Izvješće o gospodarenju otpadom u Primorsko-goranskoj županiji za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
Komunalno društvo KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA
    1.Odluka o cijeni vodnih usluga
Službene novine broj 18. Godina XIX. Utorak, 21. lipnja 2011.
Općina KLANA
    21.Kolektivni ugovor za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana
    20.Prvilnik o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje kioska
    19.Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2011. godinu
    18.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
    17.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
    16.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
    15.Odluka o kreditnom zaduženju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. za financiranje investicija (kapitalnih projekata) Općine Klana
    14. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012.-2013.     Download odluke u PDF formatu
    13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
    12. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
    11.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Službene novine broj 12. Godina XIX. Petak, 29. travnja 2011.
Općina KLANA
    10. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2011. godinu     Download odluke u PDF formatu
    9.Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za socijalna i zdravstvena pitanja
    8.Odluka o razrješenju članice i imenovanju članice Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
    7.Odluka o prijedlogu zamjene nekretnina za potrebe dječjeg vrtića i osnovne škole Klana
    6.Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2010. godinu
    5.Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
    4.Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
    2.Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
    1.Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Rijeci
Službene novine broj 9. Godina XIX. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    28.Izvješće o gospodarenju otpadom u Primorsko- goranskoj županiji za 2009. godinu
Službene novine broj 2. Godina XIX. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
Grad KASTAV
    2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
Službene novine broj 57. Godina XVIII. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
Općina KLANA
    57.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
    56.II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    55.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    54.II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
    53. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini     Download odluke u PDF formatu
    52.Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana
    51.Odluka o raspodjeli rezultata
    50.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
    49.Projekcija Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013
    48.Proračun Općine Klana za 2011. godinu
Službene novine broj 54. Godina XVIII. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    113.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 53. Godina XVIII. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
Općina RAVNA GORA
    46.Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu
Službene novine broj 51. Godina XVIII. Utorak, 21. prosinca 2010.
Grad KASTAV
    65.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu
Službene novine broj 50. Godina XVIII. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
Općina VIŠKOVO
    64. Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 47. Godina XVIII. Petak, 10. prosinca 2010.
Općina KLANA
    47.Odluka o zalogu nekretnina
    46.Odluka o prodaji nekretnina
Službene novine broj 45. Godina XVIII. Utorak, 30. studenog 2010.
Grad RIJEKA
    264.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Službene novine broj 44. Godina XVIII. Srijeda, 24. studenog 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    110.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Klana«, Klana
Općina KLANA
    45.Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Klana
    44.Odluka o javnim priznanjima
    43.Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
    42.I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
    41.I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    40.I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    39. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.     Download odluke u PDF formatu
    38. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 41. Godina XVIII. Subota, 30. listopada 2010.
Općina KLANA
    37.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
    36.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
    35.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2010. godini
    34.Odluka o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima
    33.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Klana za 2010. godinu
    32. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2010.     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 39. Godina XVIII. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    92. Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreža osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 38. Godina XVIII. Četvrtak, 30. rujna 2010.
Grad KASTAV
    52.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
Službene novine broj 33. Godina XVIII. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
Općina KLANA
    31.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Klana temeljem ugovora
    30.Odluka o I. Izmjenama Odluke o financiranju predškolskog odgoja i obrazovanja
    29. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika     Download odluke u PDF formatu
    28.Priznanje Općine Klana Emanuelu Simčiću
    27.Priznanje Općine Klana Mateju Nelcu
    26.Nagrada Općine Klana Boćarskom klubu »Sv. Rok« Klana
    25.Nagrada Općine Klana Sebastianu Mrvčiću
    24.Nagrada Općine Klana Antonu Šebalju
    23.Nagrada Općine Klana Dušanu Koriću
    22.Nagrada Općine Klana Borisu Križanu
    21.Nagrada za životno djelo Vitomiru Valenčiću
Službene novine broj 26. Godina XVIII. Četvrtak, 1. srpnja 2010.
Općina KLANA
    20. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
    19.Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
    18.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
    17.Odluka o pristupanju u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj
    16.Odluka o prodaji nekretnina
    15.Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
    14.Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa
    13.Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 5. lipnja do 31. prosinca 2009. godine
    12. Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 21. Godina XVIII. Petak, 28. svibnja 2010.
Grad RIJEKA
    82.Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 16. Godina XVIII. Četvrtak, 29. travnja 2010.
Općina KLANA
    11.Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
Službene novine broj 15. Godina XVIII. Petak, 23. travnja 2010.
Općina KLANA
    10.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području Općine Klana temeljem ugovora
    9.Program javnih potreba u sportu Općine Klana za 2010. godinu
    8.Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu
    7.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    6.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
    5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    4. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    3. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    1. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 2. Godina XVIII. Petak, 29. siječnja 2010.
Grad KASTAV
    2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2010. godinu
Službene novine broj 59. Godina XVII. Srijeda, 30. prosinca 2009.
Općina KLANA
    58. Projekcija Proračuna Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.     Download odluke u PDF formatu
    57. Proračun Općine Klana za 2010. godinu     Download odluke u PDF formatu
    56.Odluka o izboru članova Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude
    55.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
    54.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    53.III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    52.II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    51.III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    50. III. izmjene Proračuna Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 55. Godina XVII. Srijeda, 23. prosinca 2009.
Grad KASTAV
    68.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu
Grad RIJEKA
    216.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Službene novine broj 53. Godina XVII. Subota, 19. prosinca 2009.
Općina KLANA
    49.Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača
    48.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2009. godini
    47.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    46.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
    45.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    44.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
    43.Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Klana
Službene novine broj 52. Godina XVII. Petak, 18. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    148.Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (odgoj i obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura)
Službene novine broj 51. Godina XVII. Utorak, 15. prosinca 2009.
Općina VIŠKOVO
    77.Posebni dio Proračuna
Službene novine broj 50. Godina XVII. Petak, 11. prosinca 2009.
Grad KASTAV
    63.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
    62.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
Općina KOSTRENA
    67. Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 48. Godina XVII. Petak, 27. studenog 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    137.Odluka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
Službene novine broj 44. Godina XVII. Četvrtak, 29. listopada 2009.
Općina KLANA
    42.Odluka o izboru članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo
    41. Izvješće o ostvarenom proračunu Općine Klana za razdoblje 01.01. - 30.06.2009.     Download odluke u PDF formatu
    40.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i stočarstvo
    39.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
    38.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora društvene djelatnosti i međudržavnu i međuopćinsku suradnju
    37.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova za Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja
    36.Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za grobljanska pitanja
    35.Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Klana
Službene novine broj 40. Godina XVII. Srijeda, 30. rujna 2009.
Grad RIJEKA
    156.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Službene novine broj 38. Godina XVII. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
Općina MALINSKA - DUBAŠNICA
    22. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica - Pročišćeni tekst     Download odluke u PDF formatu
    21. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 33. Godina XVII. Četvrtak, 20. kolovoza 2009.
Općina KLANA
    34.Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
    33.Nagrada Općine Klana plesnoj skupini »Klara Jet Set«
    32.Nagrada Općine Klana mješovitom pjevačkom zboru »Matko Laginja«
    31.Nagrada Općine Klana Dobrovoljnom vatrogasnom društvu »Škalnica«
    30.Nagrada Općine Klana Anki Simčić-Aniti
    29.Nagrada Općine Klana Romanu Pikoviću
    28.Nagrada za životno djelo Josipu Gržinčiću-Farančevimu
    27. II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    26.Statut Općine Klana
Službene novine broj 29. Godina XVII. Subota, 25. srpnja 2009.
Grad RIJEKA
    126.Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 26. Godina XVII. Srijeda, 15. srpnja 2009.
Općina KLANA
    25.Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
    24.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
    23.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
    22.Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
    21.Odluka o izboru članova Mandatne komisije
Službene novine broj 23. Godina XVII. Srijeda, 1. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    50.Statut Primorsko-goranske županije
Službene novine broj 17. Godina XVII. Srijeda, 15. travnja 2009.
Općina KLANA
    20.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
    19.izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    18.izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
    17.izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    16.izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    15.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    14.Odluka o raspodjeli rezultata
Službene novine broj 15. Godina XVII. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    33.Izmjene i dopune Programa javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2009. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)
Službene novine broj 12. Godina XVII. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
Općina KLANA
    13.Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    12.Program javnih potreba u sportu Općine Klana za 2009. godinu
    11.Program javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
    10.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    9.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
    8. izmjene Proračuna Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    4. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    2. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 4. Godina XVII. Petak, 13. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    8.Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
Općina KLANA
    1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana
Službene novine broj 3. Godina XVII. Petak, 6. veljače 2009.
Grad KASTAV
    2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne in frastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
Službene novine broj 56. Godina XVI. Utorak, 30. prosinca 2008.
Općina KLANA
    52.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Klana za 2009. godinu
    51.Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
    50.Odluka o IV. izmjeni Socijalnog programa
    49. Proračun Općine Klana za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
    48.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2009. godinu
    47.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    46.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2008. godinu
    45.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    44.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
    43.II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
    42. II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 51. Godina XVI. Petak, 19. prosinca 2008.
Grad KASTAV
    31.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
Grad RIJEKA
    206.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Službene novine broj 49. Godina XVI. Petak, 12. prosinca 2008.
Grad KASTAV
    27.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
Službene novine broj 48. Godina XVI. Ponedjeljak, 8. prosinca 2008.
Općina MRKOPALJ
    28.Program ukupnog razvoja - Analiza situacije
Službene novine broj 47. Godina XVI. Petak, 5. prosinca 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    120.Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
    117.Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju
Službene novine broj 45. Godina XVI. Petak, 28. studenog 2008.
Općina KLANA
    41.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana temeljem ugovora
    40.Odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskog studija
    39.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
    38.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2008. godini
    37.Odluka o raspodjeli rezultata
    36.Odluka o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - hotel
Općina VIŠKOVO
    50. Proračun Općine Viškovo za 2009. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 41. Godina XVI. Utorak, 28. listopada 2008.
Grad RIJEKA
    143.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
Službene novine broj 36. Godina XVI. Petak, 3. listopada 2008.
Općina MATULJI
    21. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 33. Godina XVI. Utorak, 2. rujna 2008.
Općina KLANA
    35.Zaključak Ur. broj 2170-06-08-01-01
    34.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
    33.I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    32.I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2008. godinu
    31.I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    30.I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
    29.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
    28.Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
    27.Nagrada Općine Klana Katedri čakavskog sabora - Društvu za povjesnicu Klana
    26.Nagrada Općine Klana Kickboxing klubu »Klana«
    25.Nagrada Općine Klana Franku Karloviću
    24.Nagrada Općine Klana Maksu Gržinčiću
    23.Nagrada za životno djelo Antonu Starčiću
    22.Nagrada za životno djelo Bruni Barak
    21.Nagrada za životno djelo msgr. Milanu Simčiću
Službene novine broj 31. Godina XVI. Petak, 8. kolovoza 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    83.Odluka o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1. b) »Priobalje i otok Krk« u Primorsko-goranskoj županiji
Službene novine broj 29. Godina XVI. Petak, 25. srpnja 2008.
Grad KASTAV
    13.I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
Općina KOSTRENA
    23.Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 28. Godina XVI. Petak, 18. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    80.Odluka o proglašenju elementarne nepogode
Službene novine broj 25. Godina XVI. Ponedjeljak, 30. lipnja 2008.
Općina KLANA
    20. I. izmjene Proračuna Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
    19.Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2007.
    18.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
    17.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
    16.Odluka o razrješenju i imenovanju članice Savjeta mladih Općine Klana
    15.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Klana
    14.Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
Službene novine broj 23. Godina XVI. Petak, 20. lipnja 2008.
Općina LOPAR
    12.Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar
Službene novine broj 18. Godina XVI. Srijeda, 21. svibnja 2008.
Grad BAKAR
    16.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Općina VIŠKOVO
    14.Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 / UPU 1 /
Službene novine broj 16. Godina XVI. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
Grad KASTAV
    9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
Službene novine broj 15. Godina XVI. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    41.Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj VIII/121 »Klana«
Službene novine broj 14. Godina XVI. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
Općina KLANA
    13.Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2007. godinu
    12.Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2007. godinu
    11.Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2007. godinu
    10.Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
    9.Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
    8. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2007. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 10. Godina XVI. Petak, 28. ožujka 2008.
Grad KASTAV
    6. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 8. Godina XVI. Petak, 14. ožujka 2008.
Općina KLANA
    7.Odluka o donošenju UPU-3: Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja K1 - poslovne zone »Klana«
Službene novine broj 6. Godina XVI. Petak, 29. veljače 2008.
Grad RIJEKA
    24.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice t
Općina KLANA
    6.Odluka o III. izmjeni Socijalnog programa
    5.Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    4.Program javnih potreba u sportu Općine Klana za 2008. godinu
    3.Program javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu
    2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
    1.Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu
Službene novine broj 5. Godina XVI. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    15.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
    11.Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
    5.Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (pročišćeni tekst)
Službene novine broj 50. Godina XV. Subota, 22. prosinca 2007.
Grad RIJEKA
    146.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
Općina KLANA
    44.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2007. godinu
    43.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Klana za 2007. godinu
    42.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2007. godinu
    41.II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
    40.II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu
    39. II. izmjene Proračuna Općine Klana za 2007. godinu     Download odluke u PDF formatu
    38.Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Klana
    37.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2008. godinu
    36. Proračun Općine Klana za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 49. Godina XV. Petak, 21. prosinca 2007.
Grad KASTAV
    44.Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu
Općina KLANA
    35.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području O
    34.Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području
Općina VIŠKOVO
    54.Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
Službene novine broj 48. Godina XV. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    132.Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području gradova Rijeka, Bakar, Kastav, Kral
Službene novine broj 45. Godina XV. Petak, 7. prosinca 2007.
Općina VIŠKOVO
    44. Proračun Općine Viškovo za 2008. godinu     Download odluke u PDF formatu
Službene novine broj 42. Godina XV. Četvrtak, 15. studenog 2007.
Općina KLANA
    33.Odluka o raspodjeli rezultata
    32.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
    31.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana
    30.Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
    29.Odluka o financiranju političkih stranaka u 2007. godini
    28.Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana
    27.Odluka o komunalnim djelatnostima
    26.Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Službene novine broj 40. Godina XV. Petak, 26. listopada 2007.
Grad RIJEKA
    117.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
Službene novine broj 35. Godina XV. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
    89.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji
Službene novine broj 34. Godina XV. Utorak, 18. rujna 2007.
Općina KLANA
    25.Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Klana
Službene novine broj 33. Godina XV. Petak, 7. rujna 2007.
Oglasi OGLASI
    1.N A T J E Č A J - za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada
Službene novine broj 32. Godina XV. Petak, 24. kolovoza 2007.
Općina KLANA
    24.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana
    23.Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
    22.Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima
    21.Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
    20.Odluka o dodjeli Priznanja Općine Klana
    19.Nagrada Općine Klana Dobrovoljnom vatrogasnom društvu »Klana«
    18.Nagrada Općine Klana Slavku Simčiću
    17.Nagrada Općine Klana Ivanu Starčiću

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr