SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KLANA
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Klana sastoji se od:

I. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA 2009. GODINU

Opći dio

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Općine Klana rashodi/ izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, programima i aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Razvojni programi za 2009. godinu sastavni su dio Proračuna Općine Klana.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

I. izmjene Proračuna Općine Klana za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-01/09-01/16

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 

izmjene Proračuna Općine Klana za 2009.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr