SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 29. veljače 2008. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 4. kolovoza 2008. godine i 29. prosinca 2008. godine.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak naplaćenih nad utrošenim sredstvima komunalne naknade, u iznosu od 161.250,00 kuna, temeljem članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01) utrošen je za financiranje DVD Klana i DVD Škalnica tijekom 2008. godine u jednakim dijelovima te financiranje zgrade škole u iznosu od 32.389,44 kuna. Ostatak naplaćene komunalne naknade u iznosu od 229.494,47 kuna se prenosi i bit će utrošen u 2009. godini.

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/03

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa održavanj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr