SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA KLANA

15.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ«
broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2011. godinu sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren višak prihoda/primitaka od 4.376.271,56 kuna, dok preneseni manjak prihoda iz 2010. godine iznosi 6.101.802,33 kuna, pa ukupni manjak prihoda za pokriće u budućem razdoblju iznosi 1.725.530,77 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano je prema ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 5.

Utvrđuje se da se je Općina Klana tijekom 2011. godine zadužila kod poslovne banke Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 6.761.836,17 kuna.

Članak 6.

Utvrđuje se da je Općina Klana tijekom 2011. godine imala 64.340,03 kuna izdataka po danim jamstvima

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

.

Klasa: 021-01/12-01/18

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

Godišnji obračun proračuna Općine Klana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr