SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KLANA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2008. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda nad rashodima poslovanja te viškom prihoda iz prethodne godine pokriva se manjak prihoda nad rashodima od nefinancijske imovine.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja za 2008. godinu utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano je prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2008. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Višak prihoda ostvaren u 2008. godini u iznosu od 56.365,58 kuna prenosi se u Proračun Općine Klana za 2009. godinu.

Članak 7.

Sredstva iz članka 6. utrošit će se u 2009. godini za gradnju plinovoda u Općini Klana.

Članak 8.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/8

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Gauš, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr