SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
7. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2013. godinu
3. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2013. godinu
6. Javna rasprava
9. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
4. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 25 - Suha Punta (Kampor) (T21)
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke
9. Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara na području grada Rijeke
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013.-2016. godine
7. Odluka o davanju suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza
6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću »Rijeka« za zaduženje radi izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića na Pehlinu
5. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci
4. Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke
3. Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
6. I. Izmjene Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
5. Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
4. Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2013. godini
9. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
9. Odluka o ustupanju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
8. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice
7. Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk
6. Odluka o subvenciji cijene za odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2013. godinu
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika Upravnog odjela Općine Omišalj
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5-Pušća (T3)
7. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine
6. Plan malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2013. godinu
5. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2013. godinu
4. I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2012. godinu
3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine u 2012. godini
2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2012. godinu
1. .I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Vinodolskoj općini za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr