SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 53/09, 52/11 i 15/12), članak 2. mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti koje se u općini Omišalj obavljaju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova jesu:

1. održavanje čistoće

2. održavanje javnih površina

3. održavanje nerazvrstanih cesta

4. održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih plaža i dječjih igrališta uz plaže.

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se:

- obavljanje građevinskih radova na redovnom održavanju, sanaciji i uređenju pješačkih puteva, parkovnih staza, trgova, obale, dječjih igrališta, i drugih javnih površina, otvorenih oborinskih kanala te autobusnih čekaonica, ograda, klupa i ostale opreme na javnim površinama,

- obavljanje radova na održavanju javnih zelenih površina u smislu uređenja uresnog zelenila, košenja i orezivanja prirodnih površina i uređenih travnjaka, košenja površina uz prometnice i pješačke puteve, sanitarni rez stabala u parkovima i sl.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se obavljanje građevinskih radova na redovnom održavanju i sanaciji svih djelova ceste u svrhu osiguranja tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u cilju osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Mjerilo za odabir najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-06-13-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr