SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvenciji cijene za odvoz i zbrinjavanje fekalija
iz septičkih i sabirnih jama

Članak 1.

Općina Omišalj subvencionirat će dio cijene usluge čišćenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama korisnicima kojima se radi male širine pristupnog puta (ulice) usluga mora vršiti specijalnim vozilom sa kapacitetom cisterne do 3,0 m3 (stara gradska jezgra Omišlja i sl.).

Članak 2.

Utvrđuje se da cijena usluge čišćenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama prema Cjeniku vodnih usluga Ponikve d.o.o., iznosi 600 kn po izvršenom pražnjenju.

Općina Omišalj subvencionirat će dio cijene usluge iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 360 kn po izvršenom pražnjenju.

Općina Omišalj će u Proračunu osigurati potrebna sredstva za subvencioniranje dijela cijene usluge iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sredstva subvencije iz članka 2. ove Odluke, Općina Omišalj uplaćivat će na račun Ponikve d.o.o. po ispostavljenom računu o obavljenoj usluzi odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama. Uz račun, Ponikve d.o.o. dužno je priložiti dokaz da je usluga izvršena (radni nalog potpisan od korisnika usluge).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-06-13-01-6

Omišalj, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr