SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

83.

Na temelju članka 109., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Glava I.

Ovom se Odlukom donose Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

Izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice je tvrtka »Urbanistica« d.o.o. iz Zagreba, Đorđićeva 5/II, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Crikvenicom.

Glava II.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice predstavlja elaborat koji je sastavni dio Odluke i sadrži:

I.TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/14-01/26

UR. BROJ: 2107/01-06/2-14-45

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆEGRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr