SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

28.

Na temelju odredbi članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko Vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2
Mihotići - dio Diraki (NA 11
3
)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113), broj elaborata 01/13 (u nastavku teksta: Plan) koji je izradila tvrtka Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka i ovjerila sukladno posebnom propisu.

Članak 2.

(1) Obveza izrade i obuhvat Plana su utvrđeni Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 36/08 i 46/11). Izradi plana se pristupa na osnovu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113) (SN PGŽ broj 8/10 i 16/12).

(2) Urbanistički plan uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113) obuhvaća građevinsko područje naselja Mihotići - dio Diraki ((NA 113).

(3) Granica obuhvata označena je na kartografskim prikazima Plana. Površina obuhvata Plana iznosi oko 3,16 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Urbanistički plan uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113).

(2) Elaborat Urbanistički plan uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 113) se sastoji od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 125.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/7

Ur. broj: 2615-04-14-94

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr