SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 30. siječnja 2018. godine, utvrdila je

PLAN
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2018. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2018. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2018. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2018. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/18-01/2

URBROJ: 2142-06-18-01-1

Omišalj, 30. siječnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr