SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

46.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =1,700.000,00 kn

2.OSTALI PRORAČUNSKI
PRIHODI =10,040,000,00 kn

U K U P N O : =11,740.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.JAVNE POVRŠINE, PROSTORNO
PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I
PODUZETNIŠTVO =1,970.000,00 kn

kupnja zemljišta =500.000,00 kn

izgradnja javnih površina =100.000,00 kn

izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a,
geodetske podloge =200.000,00 kn

izrada ostale projektne dokumentacije =200.000,00 kn

uređenje loparskih plaža =350.000,00 kn

komunalna infrastruktura RZ Sorinj =300.000,00 kn

uređenje platoa u RZ Sorinj =200.000,00 kn

Izgradnja i uređenje tržnice =120.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =1,960.000,00 kn

projekt i izgradnja ceste »Radna zona Sorinj« =300.000,00 kn

projekt i izgradnja ceste »Melak - groblje« =100.000,00 kn

izgradnja ceste »Za Vrh« =1,100.000,00 kn

projektiranje i izgradnja ostalih ner.cesta
(Rtić-Romotina, Barsi ) =300.000,00 kn

izgradnja nogostupa uz cestu D-105 =120.000,00 kn

izgradnja DTK mreže uz nerazvrstane ceste =40.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =250.000,00 kn

proširenje javne rasvjete =250.000,00 kn

4.GROBLJA I SPOMENICI
KULTURE =560.000,00 kn

izgradnja spomen područja (Jamina, Goli
otok, Sv. Marin i sl.) =60.000,00 kn

uređenje i proširenje groblja =500.000,00 kn

5.OSTALI OBJEKTI (ČEKAONICE,
DVORANE I SL.) =7,000.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske dvorane =7,000.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-03/16-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/16-44

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr