SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 23. Subota, 10. rujna 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

51.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 31. Statuta Općine Malinska-DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi s Proračunom Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/14), Načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donio je 1. rujna 2016. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2016. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska-Dubašnica za 2016. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 01.01.2016. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2016. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

* MSS - magistar struke ili stručni specijalist

** PS - sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik struke

*** SSS - srednja stručna sprema

III.

Plan prijma objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/16-01/3

URBROJ: 2142/05-03/1-16-1

Malinska, 1. rujna 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Anton Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=985&mjesto=51511&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr