SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

29.

Na temelju članka 67. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 7/14, 29/14, 4/15 i 39/15) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 14) Općinsko vijeće Općine Matulji, dana 31. 5. 2016. donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor KUĆELI

2. Mjesni odbor JURDANI

3. Mjesni odbor VLAHOV BREG

4. Mjesni odbor PRINCIPI

5. Mjesni odbor RUPA

6. Mjesni odbor BRCE

7. Mjesni odbor LIPA

8. Mjesni odbor TRTNI-OSOJNAKI

9. Mjesni odbor ŠMOGORI-RADETIĆI

10. Mjesni odbor FRANČIĆI

11. Mjesni odbor VELI BRGUD

12. Mjesni odbor PASJAK

13. Mjesni odbor RUKAVAC

14. Mjesni odbor PUŽEV KOMUN

15. Mjesni odbor ŠAPJANE

16. Mjesni odbor ŽEJANE

17. Mjesni odbor MUNE

18. Mjesni odbor BREGI

19. Mjesni odbor JURDANIĆI

20. Mjesni odbor ZVONEĆA

21. Mjesni odbor MIHOTIĆI

22. Mjesni odbor JUŠIĆI- CENTAR

Za dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora određuje se nedjelja 3.7.2016god. u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke , sukladno odredbi članka 11. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji, određuje se kako slijedi:

-za mjesne odbore pod rednim brojem 1. do 10. - pet članova

-za mjesne odborepod rednim brojem 11. do 21. - sedam članova

-za mjesni odbor pod rednim brojem 22. - devet članova

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u« Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Matulji i web stranici (www.matulji.hr).

KLASA: 013-03/16-01/3

URBROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr. med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr