SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 25. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja akata i drugih propisa u područjima koja se odnose na:

-promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora,

-usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,

-usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja,

-zaštitu područja i objekata od posebnog interesa za Općinu Malinska - Dubašnica,

-izgradnju građevina od važnosti za Općinu Malinska - Dubašnica,

-korištenje i zaštitu graditeljske baštine,

-uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja,

-praćenja stanja u prostoru,

-uređenje građevinskog zemljišta,

-graditeljstvo,

-zaštitu i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim kriterijima,

-mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja zaštite prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,

-mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša,

-poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,

-pritužbe upućene Općini Malinska - Dubašnica kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti, te

-druga pitanja prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Članak 3.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

Članak 4.

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Marko Franković

2. Branko Justinić

3. Franko Kraljić

4. Sonja Žic Milčetić

5. Ivica Perišić

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-03/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-2

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr