SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju odredbi članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/ 12 i 126/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 22. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Malinska - Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva u kojima Općina Malinska - Dubašnica ima udjele u vlasništvu i koje su od posebnog interesa za Općinu Malinska - Dubašnica.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka jesu:

1.Dubašnica d.o.o. Malinska, Stipkino 21,
OIB: 99387927460;

2.Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14,
OIB: 64125437677;

3.Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Krk, Vršanska 14,
OIB: 04155352667;

4.Ponikve usluga Krk d.o.o. Krk, Krk, Vršanska 14,
OIB: 92143159456;

5.Radio O.K. d.o.o. Dobrinj, Kras 51,
OIB: 49445582981.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/15-01/2

URBROJ: 2142/05-01-16-4

Malinska, 22. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr