SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 4. 1. 2016. godine donosi

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2016. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

-briga o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom, plaže u Povilama, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i plaže u Smokvici, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i isti će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-21/16-01/2

Ur.broj: 2107/2-04-16-1

Novi Vinodolski, 4. siječnja 2016.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing. v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr