SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Na temelju članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (pročišćeni tekst zakona »Narodne novine«, broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (''Narodne novine'', broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (pročišćeni tekst zakona »Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine, donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica
za 2016. godinu

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica ovim Program planira financiranje javnih potreba u slijedećim proračunskim programima:

I. Potpora udrugama u poljoprivredi

II. Socijalna skrb

III. Promicanje kulture

IV. Razvoj sporta i rekreacije

V. Razvoj civilnog društva

Članak 2.

Ukupan iznos sredstava za financiranje javnih potreba u 2016. godini je 3.945.500,00 kn.

I. POTPORA UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI

Članak 3.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu za program Potpora udrugama u poljoprivredi osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 110.000,00 kn.

Članak 4.

Sredstva navedena u članku 4. raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja koji se objavljuje nakon donošenja Proračuna za 2016. godinu, odnosno usvajanja ovog Programa, a kojeg temeljem ''Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica'' provodi Jedinstveni upravni odjel u suradnji s Povjerenstvom za provedbu Javnog natječaja. Sredstva će se dodijeliti onim udrugama čije djelovanje odgovara slijedećim prioritetnim područjima:

.Poticanje i unapređenje uzgoja i zaštite autohtonih poljoprivrednih i životinjskih vrsta te prerada, proizvodnja i plasman finalnih autohtonih proizvoda

.Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila

II. SOCIJALNA SKRB

Članak 5.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu za program Socijalna skrb osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 1.185.000,00 kn.

Članak 6.

Sredstva navedena u članku 7. raspodijeliti će se na slijedeći način:

1. Socijalni program - 875.000,00 kn

.Financiranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole - 100.000,00 kn

.Financiranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima srednjih škola - 45.000,00 kn

.Socijalni program - 400.000,00 kn

.Jednokratna naknada za opremu novorođenog djeteta - 150.000,00 kn

.Financiranje prijevoza učenika i studenata - 180.000,00 kn

2. Djelatnost Crvenog križa - 240.000,00 kn

.Program »Pomoć u kući« - 150.000,00 kn

.Redovna djelatnost Crvenog križa - 90.000,00 kn

3. Ostale potpore socijalno - humanitarnim udrugama - 10.000,00 kn

4. Financiranje humanitarno - socijalnih udruga - 60.000,00 kn

Članak 7.

Sredstva za financiranje humanitarno - socijalnih udruga raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja, onim udrugama čije djelovanje odgovara slijedećim prioritetnim područjima:

.Pružanje psihosocijalne i fizičke podrške i rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

.Rad sa socijalno ugroženim osobama

.Organizacija i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti

.Rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika

.Zaštita i promocija ljudskih prava

III. PROMICANJE KULTURE

Članak 8.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu za program Promicanje kulture osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 1.485.000,00 kn.

Članak 9.

Sredstva navedena u članku 8. raspodijeliti će se na slijedeći način:

5. Zaštita i očuvanje kulturne baštine - 477.000,00 kn

.Izdaci za očuvanje kulturne baštine - arheološki lokalitet Cickini - 150.000,00

.Etno kuća Bogovići - 200.000,00

.Izdaci za očuvanje kulturne baštine - crkve - 40.000,00

.Sufinanciranje adaptacije zgrade Pastoralnog centra - 75.000,00

.Vodič u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu - 12.000,00 kn

6. Organizacija i pokroviteljstvo kulturnih manifestacija - 598.000,00 kn

.Obilježavanje dana Općine - Sv. Apolinar - 90.000,00

.Obilježavanje dana Sv. Nikole - 40.000,00

.Obilježavanje blagdana i održavanje manifestacija u organizaciji općine - 92.000,00

.Organizacija programa maškara - 85.000,00

.Ljetne priredbe i manifestacije u organizaciji TZ Općine Malinska-Dubašnica - 250.000,00

.Najam šatora za organizaciju maškara - 34.000,00

.Smotra folklora otoka Krka - 7.000,00

7. Ostale potpore u kulturi - 30.000,00 kn

8. financiranje ustanova i udruga u kulturi - 380.000,00 kn

Članak 10.

Sredstva za financiranje udruga u kulturi raspodjeljuju se temeljem Javnog onim udrugama čije djelovanje odgovara slijedećim prioritetnim područjima:

.Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja

.Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja

.Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa

.Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja

IV. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Članak 11.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu za područje Razvoj sporta i rekreacije osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 945.500,00 kn.

Članak 12.

Sredstva navedena u članku 11. raspodijeliti će se na slijedeći način:

1. Poticanje i promicanje sporta - 85.500,00 kn

.Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica - 10.000,00

.Nagrade - Sportaš godine otoka Krka - 3.500,00

.Najam igrališta u Portu - 30.000,00

.Kapitalne donacije udrugama u sportu - 10.000,00

.Jadranske igre - 32.000,00

2. Ostale potpore u sportu - 30.000,00

3. Financiranje udruga u sportu - 830.000,00

Članak 13.

Sredstva za financiranje sportskih udruga raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja čije djelovanje odgovara slijedećim prioritetnim područjima:

.Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,

.Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,

.Vođenje i organizacija sportskih natjecanja

.Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha

.Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,

.Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,

.Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

V. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Članak 14.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu za područje Razvoj civilnog društva osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 220.000,00 kn.

Članak 15.

Sredstva navedena u članku 14. raspodijeliti će se na slijedeći način:

1. Ostale potpore za razvoj civilnog društva - 20.000,00

2. Financiranje udruga - 200.000,00

Članak 16.

Sredstva za financiranje udruga raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja čije djelovanje odgovara slijedećim prioritetnim područjima:

.Promicanje ljudskih vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja, društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti

.Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja slobodnog vremena

.Promicanje religijske kulture

.Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja

Članak 17.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-15-16

Malinska, 21. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr