SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

178.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/ 11 i 84/11 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/ 13, 22/14 - Odluka USRH i 154/14), članka 17. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za
zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (Službene novine» broj 48/09, 44/11 i 8/14) riječ: »devetnaest« zamjenjuje se riječju: »dvadeset«.

U stavku 2., iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

» - jedan predstavnik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-22

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=00001&odluka=178
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr