SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

114.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), gradonačelnik Grada Raba dana 30. studenoga 2015. godine, donosi,

Z a k l j u č a k

1.Donosi se Zaključak o zatvaranju poslovnih računa proračunskih korisnika - Pučkog otvorenog učilišta, Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab i Gradske knjižnice Rab, zaključno sa danom 31. prosinca 2015. godine, te se sva sredstva uplaćuju na IBAN Grada Raba HR6223400091836300002 na dan 1. siječnja 2016. godine.

2.Zaključak se dostavlja Upravnom odjelu za financije na provedbu.

KLASA: 023-01/15-02/118.

URBROJ:2169-01-01-15-02.

Rab, 30. studenoga 2015.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr