SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

108.

Na temelju članka 35. i 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Raba

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to kako slijedi:

1. Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),

2. Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),

3.Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),

4.Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),

5.Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),

6. Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),

7.Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),

8.Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 75. Statuta Grada Raba, imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. siječnja 2016. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavljuje se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), na web stranici Grada Raba (www.rab.hr), te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

KLASA: 023-06/15-01/09

URBROJ: 2169-01-02/7-15-9

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr