SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

38.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 89/14 i 92/14 i 64/15) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini
Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15 i 27/15) (u daljnjem tekstu: Odluka)

U članku 9. stavak 1. iza posljednje alineje dodaju se nove alineje kako slijedi:

-dio ulice Stipkino od raskrižja sa ul. Novo naselje do kućnog broja 46 (raskrižje sa servisnom cestom kod školskog igrališta)

-dio ulice Novo naselje od kućnog broja 39 (raskrižje sa servisnom cestom) do raskrižja sa ulicom Stipkino,

-dio servisne ceste ispred Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, PŠ »Dubašnica« Malinska od okretišta školskog autobusa do ulice Novo naselje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-15-40

Malinska, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51511&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr