SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju čl. 206. st.1. Zakona o vodama (NN RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), te čl.13. toč.2. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 10. sjednici od 3. lipnja 2015. godine

ODLUKU O IZMJENAMA i DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Odredba čl. 8. Odluke o cijeni vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 48/11, 36/14) mijenja se i glasi:

»Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene pražnjenja.

Cijena jednog pražnjenja utvrđuje se ovisno o zapremini cisterne specijalnog vozila i to:

1. zapremina 6 m3 - 540,00 kn/pražnjenje

2. zapremina 8 m3 - 720,00 kn/pražnjenje

U slučaju kada se usluga obavlja radnim danom izvan radnog vremena, subotom, nedjeljom i blagdanom cijena iz st.2. ovog članka uvećava se za 30%.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju, a primjenjuje se od 16. srpnja 2015. godine

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju.

Odluka iz st. 1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana od ishođenja prethodnih suglasnosti iz čl. 2. Odluke.

Klasa: 363-01/15-01/04

Ur. broj: 2142-01/04-15-6

Krk, 3. lipnja 2015.

Predsjednik skupštine
društva:
Neven Komadina, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr