SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi s Proračunom Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/14), načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donio je 27. siječnja 2015. godine sljedeći

PLAN
prijema u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2015. godinu

I.

Ovim Planom prijema u službu u Općini Malinska- Dubašnica za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan prijema) utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 01.01.2015. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2015. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III.

Plan prijema objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-01/15-01/1

UR.BROJ: 2142/05-03/1-15-2

Malinska, 20. travnja 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr