SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13, 158/13, 89/14 i 92/14), članka 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14 i 21/14) i članka 23.Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici 9. travnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U članku 3., stavak 2., alineja 9. Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/14, 16/14 i 21/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) briše se.

Članak 2.

Članak 4., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

Parkirališta iz članka 3. stavka 2. alineja 1. (Markat), alineja 5. (Jaz) i alineja 7. Obala (od Pošte do Lukobrana) nalaze se u 1. zoni, a ostala parkirališta iz članka 3. stavka 2. nalaze se u 2. zoni.

Članak 3.

U članku 12. stavak 8. Odluke broj »50,00« mijenja se brojem »30,00«.

Članak 4.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a koji glasi:

Članak 16a

Zahtjev iz članka 16. stavak 1. ove Odluke neće se razmatrati ukoliko podnositelj zahtjeva prema Općini Malinska-Dubašnica ima nepodmirena dugovanja po osnovi prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a koji glasi:

Članak 17a

Hrvatski ratni vojni invalidi, te invalidi sa utvrđenih 50% invaliditeta i više, imaju pravo na 50% popusta na iznos iz članka 17. ove Odluke.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-03-01/1-15-25

Malinska, 9. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr