SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA MATULJI

16.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14 i 4/15-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. 3. 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Općinskom načelniku
za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika
(Covenant of Mayors)

Članak 1.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Matulji za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) kojem je svrha ostvarivanje ciljeva koje je postavila Europska unija do 2020. godine u svezi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i reduciranja emisije CO2 za najmanje 20% kroz provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji.

Sporazum iz prethodnog stavka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Sporazumom iz članka 1. ovog Zaključka, Općina Matulji se obvezuje na:

-izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji,

-reduciranje emisije CO2 na svojem području za najmanje 20% kroz provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji,

-podnošenje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji Europskoj komisiji,

-organiziranje Dana energije ili Dana Sporazuma gradova u suradnji s Europskom komisijom i drugim sudionicima,

-informiranje građana o mogućnostima i prednostima učinkovitog korištenja energije,

-redovito informiranje lokalnih medija o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji

-te prisustvovanje i pridonošenje godišnjoj Konferenciji gradonačelnika Europske unije o energetski održivoj Europi.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 310-02/14-01/28

UR.BROJ: 2156-04-01-15-9

Matulji, 26. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr