SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

8.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13i 20/ 13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 5. 3. 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz
radnog odnosa

Članak1.

U Odluci o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10) članak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose kakoslijedi:

-za obračun plaće Gradonačelnika - 4,29

-za obračun plaće zamjenika Gradonačelnika - 3,43.

-Dječji vrtić
»HLOJKICA« Delnice

-Javna vatrogasna
postrojba Delnice,

-»Narodna knjižnica i
čitaonica« Delnice,

-»Centar za Brdsko-planinsku poljoprivredu«
Stara Sušica.

Članak2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:120-02/10-01/03

URBROJ:2112-01-30-30-1-15-2

Delnice 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr