SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

6.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
O DRUGIM IZMJENAMA STATUTA GRADA DELNICA

Članak 1.

U Statutu Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) u stavku 1. članku 125. riječi: »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« mijenjaju se i glase: »Službenom glasilu«.

Članak 2.

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 012-02/09-01/01

URBROJ: 2112-01-30-40-3-15-6

Delnice, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr