SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

10.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GOD.

Članak 1.

Ovim izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za zajedničku komunalnu potrošnju u 2014. godini.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i održavanje groblja izvršeni su kako slijedom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Ovo Izvješće Programa stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/13-01/28

URBROJ: 2112-01-30-20-1-15-6

Delnice, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr